Wieza Quistorpa – Szczecin

Wieza Quistorpa została wybudowana z ciosanego kamienia w latach 1900 – 1904, jako symbol upamiętnienia dla Johannesa Quistorpa – wpływowego szczecińskiego fabrykanta i filantropa pomagającego potrzebującym. Pomysłodawcą budowli był syn Quistorpa, Martin.

 

 

 

Wieza Quistorpa a właściwie jej projekt wyszedł spod ręki jednego z najlepszych berlińskich projektantów Franza Schwechtena, budowla miała wysokość 45 metrów wysokości (52 m z masztem) i została wybudowana w szczecińskim Lasku Arkońskim na najwyższym wzniesieniu tego terenu – wzgórzu Arkona. Budowlę otaczała liczna zieleń z licznymi alejami spacerowymi.

Wieza Quistorpa, ruiny - Szczecin

Wieza Quistorpa, ruiny – Szczecin

U podstawy znajdowało się pomieszczenie przykryte sklepieniem krzyżowym, znajdowała się tutaj letnia kawiarnia, która dzięki przejrzystym arkadom odkryta była ze wszystkich stron. Na szczycie wieży usytuowany był taras widokowy przyozdobiony rzeźbami i gzymsami symbolizującymi handel i przemysł. Nad tarasem znajdowała się korona budowli, cylindryczna wieżyczka. Szerokie, kamienne schody prowadzące od dzisiejszej ulicy Arkońskiej ułatwiały przeprawę przez stromy odcinek lasu. Po 10 latach od oddania budowli do użytku publicznego w maszt uderzył piorun i uległa ona zniszczeniu.

Wieza Quistorpa początek XX w - Szczecin

Wieza Quistorpa początek XX w – Szczecin

 

Po remoncie budowle zabezpieczono instalacją odgromową a następnie w 1942 umieszczono na szczycie wieży stację radarową oraz punkt obserwacyjny obrony przeciwlotniczej, co mogło w pewnym stopniu przyczynić się do jej zniszczenia. Okoliczności jak i czas zburzenia monumentalnej budowli Quistorpów nie są do końca jasne. Istnieją dwie hipotezy, pierwsza mówi, że budowla runęła po alianckim nalocie bombowym na Szczecin w 1944 roku. Druga, że została wysadzona, przez kapitulujących Niemców w 1945 roku, gdyż stanowiła łatwy cel dla radzieckiej artylerii. Dziś w miejscu w którym piętrzyła się budowla możemy znaleźć częściowo przysypane ruiny, zarośnięte dzika roślinnością. Wieża Quistorpa została wpisana do rejestru zabytków, jako ruina trwała. W 2009 roku pojawiła się koncepcja na odbudowanie wieży w celach turystyczno-użytkowych. W 2011 na koszt miasta Szczecin, wieżę zabezpieczono i przygotowano do wstępnych prac konserwacyjnych. Ciekawostką dla wielu może być to, że w 1996 roku w tym miejscu nakręcono jedną ze scen do kultowego filmu „Młode Wilki”.