Pałac Ziemstwa Pomorskiego

Pałac Ziemstwa Pomorskiego usytuowany jest przy al. Niepodległości 40. Został zbudowany w latach 1893-1895 (data początków budowy została umieszczona nad lewym i prawym podjazdem). Pałac powstał na potrzeby Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego (General-Landschafts-Gebäude), organizacji skupiającej najbogatszych właścicieli ziemskich z Pomorza.

 
Od 1895 roku mieściła się tutaj siedziba Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego jak i Banku Hipotecznego. Pałac Ziemstwa Pomorskiego został zaprojektowany przez szczecińskiego architekta Emila Drewsa, gmach budynku powstał w miejscu dawnego Bastionu Królewskiego i sąsiadujących z nim kazamatów.

 

Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie

Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie

Zdania na temat stylu w jakim został zbudowany pałac są podzielone, oficjalnie uznaje się go za neobarokowy choć wielu historyków uznaję budowlę, jako neoklasycystyczną. Przez blisko 120 lat, budowla przetrwała w praktycznie niezmienionej formie. Budynek posiada dwa skrzydła boczne. Przy wejściu głównym znajduję się dekoracyjny ryzalit z dwoma kamiennymi kandelabrami i podjazdem rozchodzącym się na boki. Nad którym znajduję się balkon z ozdobną tralkową balustradą oraz kamiennymi rzeźbami rycerza trzymającego miecz i rolnika z pługiem. Charakterystyczny tympanon został wypełniony dziewięciopolowym herbem Księstwa Pomorskiego, podtrzymywanym przez tzw. dzikich mężów z maczugami. Cokół budowli został zwieńczony rzeźbą gryfa trzymającego tarczę z inicjałami „FR” (Fridericus Rex), są to inicjały Króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Poniżej cokołu widnieje data powstania Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego – 1781. Elewacja budynku została ozdobiona zdobionymi opaskami okiennymi i kolumnadami podtrzymującymi tympanon.

Przypuszcza się, że w pałacu mieszkał goszczący w Szczecinie w 1895 r. cesarz Austrii Franciszek Józef, który przybył do miasta z okazji manewrów wojsk pruskich przeprowadzanych w okolicach Kołbaskowa. II wojnę światową budynek przetrwał nienaruszony, po jej zakończeniu został oddany w użytkowanie Pocztowej Kasy Oszczędności przemianowanej później na Powszechną Kasę Oszczędności. Część budynku (do 1957 roku.) należała do Banku Handlowego w Warszawie. Później miała tutaj swoją siedzibę filia Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2. Obecnie w pałacu mieści się główna siedziba Banku PKO BP w Szczecinie. W 2013 roku, bank wywiesił ofertę sprzedaży gmachu na swojej stronie internetowej. W 1976 roku Pałac Ziemstwa Pomorskiego został wpisany do się rejestru zabytków.

Obok pałacu znajduje się ogród oddzielony od chodnika żelaznym parkanem. W głębi ogrodu, za basenem przeciwpożarowym, rosną: sosna czarna (Pinus nigra Arnold), dwa cisy drzewiaste (Taxus baccata) i dwa wiązowce zachodnie (Celtis identalis), których ojczyzną są Stany Zjednoczone Ameryki. Są one unikatami na naszym terenie.