Czujki firmy DSC (seria LC)

Czujki to zazwyczaj małe, nie rzucające się w oczy urządzenia, których zadaniem jest dostarczanie informacji do centrali alarmowej, gdy w obszarze chronionym przez czujkę wystąpi zdarzenie odczytane przez systemy alarmowe jako zagrożenie.


Wybór właściwej czujki zależy od miejsca jej montażu. Dlatego wcześniej należy zdefiniować czynniki otoczenia, takie jak warunki wilgotnościowo-temperaturowe (kominek, sauna, basen), obecność zwierząt w domu, itp. Ze względu na sposób działania i wykorzystanie różnych technologii wyróżnia się następujące czujki:

 • Pasywne podczerwieni (PIR) – stosowane są najczęściej. Zasada działania czujek PIR polega na wykrywaniu gwałtownych zmian temperatury (wywoływanych zwykle przez poruszających się ludzi) w polu widzenia czujnika piroelektrycznego, zamontowanego w czujce (np. czujki EC-301, LC-100-PI, WS4904W/433, WS4904PW/433)
 • Dualne – wykorzystują dwa rodzaje detekcji. Najczęściej spotykaną czujką dualną jest czujka posiadająca dwa czujniki: PiR i mikrofalowy. Czujki tego typu wejdą w stan alarmu, jeżeli oba czujniki zostaną naruszone jednocześnie. Dzięki temu czujki dualne charakteryzuje wyższa odporność na fałszywe alarmy niż zwykłe czujki PIR (np. czujki LC-103-PIMSK, LC-104-PIMW)
 • Wibracyjne – wykrywają drgania mechaniczne konstrukcji, do których są przymocowane. Drgania mogą pochodzić od prób sforsowania tych konstrukcji (np. przez wiercenie, cięcie, kucie). Czujki te służą do ochrony kas pancernych, szaf metalowych oraz ścian i stropów pomieszczeń (np. czujka SS-102)
 • Tłuczenia szkła (pasywne) – wykrywają drgania mechaniczne występujące podczas silnego uderzenia. Istnieją dwa rodzaje tych czujek: czujki wykrywające tylko pęknięcia szkła i czujki wykrywające uderzenie podczas tłuczenia (np. czujki AC-101, LC-102-PIGBSS, LC-105-DGB, WLS-912L/433)
 • Czujki magnetyczne stykowe (kontaktrony) – służą do ochrony drzwi i okien (np. kontaktrony WS4975/433, WS4945/433)
 • Czujki zewnętrzne – specjalnie zaprojektowane do zastosowań w trudnych warunkach zewnętrznych. Zapewniają doskonałą skuteczność detekcji przy zachowaniu wyjątkowo niskiego poziomu występowania fałszywych alarmów (np. czujki LC-151, LC-171)

Czujki serii LC stworzone przez firmę DSC.


Czujki firmy DSC LC-100-PI

Czujka LC-100-PI (odporna na zwierzęta)

Opis produktu

W pasywnych czujkach podczerwieni serii LC-100PI wykorzystano specjalnie zaprojektowaną soczewkę optyczną oraz unikalny czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni (QUAD PIR). Linearna Technologia Obrazu Quad zapewnia dokładną analizę różnic widma temperaturowego ciała człowieka od tła i zwierząt. Nową elektronikę czujki oparto na układzie ASIC, który został specjalnie zoptymalizowany w celu zapobiegania fałszywym alarmom wywoływanym przez zwierzęta domowe. Czujka charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia radiowe, statyczne, przepięciowe, a jej nowoczesny wygląd sprawia, iż idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych doskonale komponując się z każdym wnętrzem. Wyjątkowa staranność podczas projektowania i procesu produkcji oraz dokładne testowanie każdej czujki w fabryce, zapewniają ich bezawaryjną pracę przez lata.

Charakterystyka produktu:

 • Wyjście alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe
 • Cyfrowa obróbka sygnału
 • Odporność na zwierzęta o wadze do 25kg
 • Linearna Technologia Obrazu Quad zapewniająca dokładną analizę różnic widma temperaturowego ciała człowieka od tła i zwierząt
 • Zawansowane układy elektroniczne ASIC
 • Nowoczesny design
 • Regulowany licznik impulsów
 • Regulacja czułości czujnika PIR
 • Nie wymaga kalibracji po zainstalowaniu
 • Opcjonalnie w paczce 1 szt. lub 6 szt.

Czujki firmy DSC LC-102-PIGBSS

Czujka LC-102-PIGBSS (odporna na zwierzęta, wykrywanie tłuczonego szkła)

Opis produktu

Czujka LC-102PIGBSS należy do nowej generacji pasywnych czujek podczerwieni łączących w sobie funkcję detekcji ruchu oraz zbicia szyby. Dzięki zastosowaniu cyfrowych układów ASIC czujka zapewnia inteligentną analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu, pozostając jednocześnie odporna na fałszywe alarmy wywoływane przez zwierzęta domowe. Czujka LC-102PIGBSS wykrywa dźwięk tłuczonego szkła, który wytwarza dwa następujące po sobie sygnały: fali uderzeniowej i dźwięku zbicia szyby. Unikalny zespół obwodów wykrywania okresowych częstotliwości pozwala na detekcję obu z tych sygnałów, co zapobiega występowaniu fałszywych alarmów. Czujka ta nie musi być przymocowana do okna, żeby zapewnić skuteczną ochronę. Pozwala to na ochronę kilku okien za pomocą jednej czujki.

Charakterystyka produktu:

 • Wyjścia alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe
 • Cyfrowa obróbka sygnału
 • Odporność na zwierzęta o wadze do 25kg
 • Linearna Technologia Obrazu Quad zapewniająca dokładną analizę różnic widma temperaturowego ciała człowieka od tła i zwierząt
 • Oddzielna regulacja czułość czujnika PIR i czułości czujnika zbicia szyby
 • 2 niezależne wyjścia alarmowe dla sygnałów PIR oraz zbicia szyby
 • Zaawansowane układu elektroniczne ASIC

Czujka BV-601

Czujki firmy DSC BV-601

Opis produktu

Bravo 6 jest pasywną czujką podczerwieni specjalnie przystosowaną do pracy w obiektach mieszkalnych, zwłaszcza takich, gdzie przebywają małej i średniej wielkości zwierzęta. Dwa czujniki PIR w czujce oraz specjalnie zaprojektowana soczewka zapewnia wysoką skuteczność wykrycia intruza przy jednoczesnej odporności na zwierzęta o wadze poniżej 38kg i wysokości nie przekraczającej 0,75m. Bravo 6 charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zakłócenia elektryczne, radiowe lub świetlne. Wysoka czułość gwarantuje wykrycie obecności człowieka nawet w upalny dzień. Opcjonalne uchwyty ścienne DM-W lub sufitowe DM-C pozwalają na łatwe ustawienie czujki w pionie i w poziomie poprzez nachylanie i obrót aż do uzyskania optymalnego położenia. Wyjątkowa staranność wykonania, testowanie każdej czujki w fabryce, zapewniają bezawaryjną pracę przez lata.

Charakterystyka produktu:

 • Dwa, podwójne niskoszumowe czujniki PIR
 • Kontrola funkcji przez mikroprocesor
 • Wielopoziomowy proces obróbki sygnału
 • Funkcja odporności na zwierzęta do 38 kg
 • Wysoka odporność na zakłócenia statyczne
 • Wysoka odporność na zakłócenia elektryczne
 • Odporność na zakłócenia radiowe
 • Odporność na oślepianie
 • Kompensacja temperaturowa
 • Przełącznik rodzaju otoczenia
 • Optyczna sygnalizacja detekcji ruchu
 • Regulacja pionowa
 • Technologia SMD
 • Montaż ścienny, narożny
 • DM-W uchwyt ścienny
 • DM-C uchwyt sufitowy

Czujka LC-105-DGB

Czujki firmy DSC LC-105-DGB

Opis produktu

Wybicie szyby jest jednym z najczęściej spotykanych sposobów włamania do domu lub firmy. Czujka zbicia szyby LC-105-DGB zabezpiecza przed tego typu wtargnięciem. Oprócz ulepszonej detekcji tłuczenia szkła, wykrywa także dźwięk cięcia szkła diamentem. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowej, całkowicie cyfrowej, technologii przetwarzania sygnałów. Czujka poprzez analizę dźwięków wysokiej częstotliwości jest w stanie odróżnić dźwięk tłuczonej szyby od innych podobnych dźwięków, zapobiegając tym samym powstawaniu fałszywych alarmów. Czujka nie musi być przymocowana do okna, żeby zapewniać skuteczną ochronę. Pozwala to na ochronę kilku okien przy pomocy jednej czujki

Charakterystyka produktu:

 • Wyjście alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe
 • Cyfrowa obróbka sygnału
 • Wykrywanie dźwięku każdej tłuczonej obramowanej szyby
 • Czujnik o wysokiej selektywności częstotliwości dźwięku
 • Możliwość oddzielnego sprawdzenia czułości na dźwięki: zbitej szyby, cięcia szkła i fali uderzeniowej
 • Instalacja na ścianie lub suficie