Centrale alarmowe firmy DSC

Centrale alarmowe – do czego służą? Są to urządzenia, które sterują pracą całego systemu alarmowego, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem chronionego obiektu.


Praca centrali polega na przyjmowaniu sygnałów alarmowych z podłączonych do niej czujek lub z przycisków alarmowych, uruchamianiu sygnalizacji alarmowej w dołączonych urządzeniach zewnętrznych (sygnalizatorach optyczno-akustycznych) oraz wysłaniu informacji o zdarzeniu na stację monitorującą. Firma Klepaccy oferuje centrale o różnych parametrach i funkcjonalności, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkowników systemu alarmowego.


Centrale alarmowe firmy DSC znane są w ponad 140 krajach świata.


Będąca liderem w dziedzinie systemów alarmowych firma, zaczęła produkować małe i proste w obsłudze systemy alarmowe. Nowa seria POWER, mimo zaawansowanej technologii posiadają proste i przyjazne użytkowanie oraz dużą funkcjonalność. Za przykład niech posłużą 3 nowatorskie centrale z serii POWER, gwarantujące najwyższy poziom satysfakcji Klienta. Centrale alarmowe serii POWER mogą być monitorowane, nadzorowane i programowane przez sieć GPRS oraz TCP/IP (za pośrednictwem modułów T-link)


Centrale alarmowe firmy DSC serii POWER


Centrala alarmowa PC1616

Centrale alarmowe firmy DSCCentrala PC1616 firmy DSC jest centralą nowej serii Power, wykonaną w bezołowiowej technologii SMD. Przeznaczona jest do stosowania w obiektach takich jak mieszkania, sklepy czy biura. Centrala komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu 4-przewodowej magistrali KEYBUS. Podstawowa 6-liniowa konfiguracja PC1616 może być rozszerzona przewodowo do 16 linii przy użyciu modułu PC5108 oraz linii klawiaturowych. Rozbudowa może być realizowana także przy pomocy czujek bezprzewodowych nadzorowanych przez odbiornik bezprzewodowy RF5132, lub klawiaturę serii RFK55XX posiadającą wbudowany odbiornik radiowy. System może zostać podzielony na 2 niezależne podsystemy i posiada rejestr 500 zdarzeń. Do programowania oraz sterowania systemem mogą być używane zarówno wszystkie klawiatury poprzedniej serii Power, jak i klawiatury serii PK55XX i RFK55XX. W skład nowej serii klawiatur wchodzi klawiatura z wyświetlaczem LCD PK5500 z menu w 8 językach i globalnym statusem podsystemów, klawiatura ikonowa PK5501 oraz klawiatury diodowe PK5508 i PK5516. Wszystkie nowe klawiatury dostępne są w wersji RFK55XX z wbudowanym odbiornikiem radiowym. Dostępne są także klawiatury serii ekonomicznej – ikonowa LCD5511 oraz diodowa LED5511Z. W całym systemie może być podłączonych do 8 klawiatur. Każda klawiatura serii PK/RFK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.


Centrala alarmowa PC1832

Centrale alarmowe firmy DSC Centrala PC1832 firmy DSC jest podstawową centralą nowej serii Power, wykonaną w bezołowiowej technologii SMD. Przeznaczona jest do stosowania w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, sklepach i biurach. Centrala komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu 4-przewodowej magistrali KEYBUS. Podstawowa 8-liniowa konfiguracja PC1832 może być rozszerzona przewodowo do 32 linii przy użyciu modułów PC5108 oraz linii klawiaturowych. Rozbudowa może być także realizowana przy pomocy czujek bezprzewodowych, nadzorowanych przez odbiornik bezprzewodowy RF5132, lub klawiaturę serii RFK55XX posiadającą wbudowany odbiornik radiowy. System może zostać podzielony na 4 niezależne podsystemy i posiada rejestr 500 zdarzeń. Do programowania oraz sterowania systemem mogą być używane zarówno wszystkie klawiatury starej serii Power, jak i nowa seria klawiatur PK55XX i RFK55XX. W skład nowej serii klawiatur wchodzi klawiatura z wyświetlaczem LCD PK5500 z menu w 8 językach i globalnym statusem podystemów, klawiatura ikonowa PK5501, oraz klawiatury diodowe PK5508 i PK5516. Wszystkie nowe klawiatury dostępne są w wersji RFK55XX z wbudowanym odbiornikiem radiowym. Dostępne są także klawiatury serii ekonomicznej – ikonowa LCD5511 oraz diodowa LED5511Z. W systemie może być podłączonych do 8 klawiatur. Każda klawiatura serii PK/RFK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.


Centrale alarmowe firmy DSC

Centrala alarmowa PC1864Centrala PC1864 firmy DSC jest największą centralą nowej serii Power, wykonaną w bezołowiowej technologii SMD. Przeznaczona jest głównie do stosowania w rezydencjach, domach, sklepach i biurach o bardziej rozbudowanej strukturze. Centrala komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu 4-przewodowej magistrali KEYBUS. Podstawowa 8-liniowa konfiguracja PC1864 może być rozszerzona przewodowo do 64 linii przy użyciu modułów PC5108 oraz linii klawiaturowych. Rozbudowa może być także realizowana przy pomocy czujek bezprzewodowych, nadzorowanych przez odbiornik bezprzewodowy RF5132 lub klawiaturę serii RFK55XX posiadającą wbudowany odbiornik radiowy. System może zostać podzielony na 8 niezależnych podsystemów i posiada rejestr 500 zdarzeń. Do programowania oraz sterowania systemem mogą być używane wszystkie klawiatury poprzedniej serii Power jak i nowa seria klawiatur PK55XX i RFK55XX. W skład nowej serii klawiatur wchodzi klawiatura z wyświetlaczem LCD PK5500 z menu w 8 językach i globalnym statusem podystemów, klawiatura ikonowa PK5501 oraz klawiatury diodowe PK5508 i PK5516. Wszystkie nowe klawiatury dostępne są w wersji RFK55XX z wbudowanym odbiornikiem radiowym. Dostępne są także klawiatury serii ekonomicznej – ikonowa LCD5511 oraz diodowa LED5511Z. W systemie może być podłączonych do 8 klawiatur. Każda klawiatura serii PK/RFK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.


Do systemów serii POWER można podłączyć także dodatkowe moduły. Moduł PC5204 zawiera zasilacz systemowy 12V= o obciążalności 1A i cztery programowane wyjścia napięciowe PGM. PC5200 to moduł zasilacza w wersji bez wyjść programowalnych. Moduł wyjść PC5208 zawiera 8 programowalnych wyjść tranzystorowych o małej obciążalności prądowej. Moduł PC5400 (RS-232) przeznaczony jest do współpracy z drukarką szeregową.

Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia komunikowanie się centrali ze stacją monitorowania w formatach impulsowych oraz automatycznych Contact ID i SIA FSK. Istnieje także możliwość wykorzystania formatów transmisji takich jak: „Powiadomienie osobiste” lub „Linia prywatna” umożliwiających komunikowanie się centrali bezpośrednio z numerem telefonu użytkownika. Przy użyciu modułów serii T-Link istnieje możliwość nadzoru i komunikacji z centralą poprzez sieć TCP/IP i Internet. Wszystkie centrale alarmowe serii POWER posiadają identyczne zasady programowania, instalacji i obsługi jak w poprzedniej serii Power. Centrale alarmowe serii świadectwo kwalifikacyjne TECHOM klasy S.